Press "Enter" to skip to content

Thể thức văn bản của Hội sinh viên Việt Nam

Tài liệu giới thiệu và hướng dẫn cụ thể thể thức và quy định trình bày các dạng văn bản của Hội sinh viên Việt Nam. Đề nghị các đồng chí cán bộ Hội sinh viên các cấp trực thuộc Hội sinh viên Trường nghiêm túc nghiên cứu và tuân thủ. Có điều gì vướng mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với cán bộ Văn phòng Hội sinh viên trường (đ/c Dương Thị Thu Huyền) tại Tầng 3 – Nhà trung tâm.

Xem và tải về văn bản tại đây.

Nguồn: BBT

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.