Press "Enter" to skip to content

Thông báo về việc Đề xuất đề tài NCKH cấp Trường năm 2017

Vào ngày 12 tháng 10 năm 2016, Nhà trường đã ra thông báo về việc đề xuất đề tài NCKH cấp Trường năm 2017. Nội dung thông báo nêu rõ kêu gọi các đề xuất đối với các đề tài NCKH của giảng viên phân theo các hướng: Nhóm sản phẩm đặt hàng; Nhóm ưu tiên các đề tài do giảng viên trẻ; Nhóm các đề tài có tiềm năng phát triển thành các đề tài lớn ở các cấp cao hơn; Nhóm các đề tài phục vụ xét chuẩn các chức danh khoa học; Các đề tài sử dụng nguồn kinh phí từ các cơ quan, tổ chức bên ngoài hoặc của cá nhân chủ nhiệm đề tài.

Đối với các đề tài của sinh viên chúng ta, nhà trường ưu tiên sinh viên năm thứ 2, thứ 3, không xét đối với sinh viên năm thứ 4. Để khuyến khích sinh viên NCKH, Nhà trường phân bổ chỉ tiêu (200 sinh viên/đề tài) theo số lượng sinh viên theo học tại các khoa với mức kinh phí hỗ trợ tối đã 4,0 triệu đồng/đề tài.

nckh-2017-01 nckh-2017-02

Download mẫu phiếu đề xuất tại đây

click-to-download

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.