Press "Enter" to skip to content

Thông báo kết luận giao ban cuộc họp Hội sinh viên trường tháng 05/2016

BCH HỘI SINH VIÊN ĐH THÁI NGUYÊN

                           BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

 

                             Thái Nguyên, ngày 16 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CUỘC HỌP HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

             Ngày 13/5/2016, dưới sự chủ trì của Đ/c Dương Xuân Lâm – Chủ tịch Hội sinh viên trường đã tổ chức cuộc họp giao ban Hội Sinh viên tháng 5/2015. Thành phần tham dự gồm: Ban Thư ký Hội sinh viên trường, Liên chi Hội trưởng các Liên chi. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp, chủ trì cuộc họp đã kết luận như sau:

1. Xây dựng Quy chế hoạt động của các Ban trực thuộc Hội sinh viên (đã nhận được quy chế của Ban kiểm tra và Ban hỗ trợ sinh viên). Yêu cầu các ban hoàn thiện quy chế trước ngày 31/5/2016; nếu không xây dựng quy chế không đưa các ban đi vào hoạt động.

2. Bổ sung các văn bản, quy chế của Hội sinh viên:

– Quy chế Quản lý, hoạt động CLB – Đội – Nhóm sinh viên trực thuộc Hội sinh viên trường

– Hướng dẫn công tác kiểm tra và ủy ban kiểm tra

– Quy chế làm việc của BCH Hội sinh viên trường

– Quy định về thời gian hội họp của Hội sinh viên

3. Các hoạt động trong thời gian tới:

– Công tác bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ 2016 – 2021:

+ Tiếp tục hoàn thành hệ thống băng rôn, áp phích, tuyên truyền

+ Đoàn đại biểu tham dự sẽ tham gia và kiểm tra tại Viện KHSS và Hội trường A. Cử 20 sinh viên mặc áo Đoàn để đón tiếp Đoàn kiểm tra.

+ Phân công Vệ sinh khu vực giảng đường, khu vực KTX,  Đoàn kiểm tra sẽ thăm một số phòng trong KTX K. Chuẩn bị băng rôn căng tại cổng KTX K. Phân công đ/c Cầm Văn Trình (KT&PTNT) khảo sát khu vực KTX K (chọn K4,K6)

– Tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu niên nhi đồng (Đ/c Bùi Minh Tuấn phụ trách)

– Các hoạt động tình nguyện hè 2016:

+ Tiếp sức mùa thi

+ Tình nguyện tại trường

+ Tình nguyện tại các địa phương

– Tổ chức hội nghị các CLB – Đội – Nhóm trường Đại học Nông Lâm lần thứ nhất (tổ chức trong tháng 5, sẽ thông báo thời gian cụ thể). Giao cho ban tổ chức nhân sự xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức. Xem xét phê duyệt cho 02 CLB hoạt động trở lại (CLB Hiphop và CLB Bóng chuyền)

– Thông báo tổ chức cuộc thi “tìm hiểu và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có thông báo cụ thể gửi về các Liên chi Hội

– Xây dựng nhóm kín BCH – BTK Hội sinh viên trên Facebook (Đ/c Lưu Hồng Sơn – CNSH thực hiện)

 

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Dương Xuân Lâm

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Be First to Comment

Hãy đưa ra bình luận của bạn