Press "Enter" to skip to content

Thực tập hưởng lương tại Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hiệp quốc năm 2016

Bạn có muốn làm việc cho một tổ chức quốc tế? Bạn có sẵn sàng để bắt tay vào một cơ hội thử thách này sẽ làm giàu cho cá nhân cũng như kinh nghiệm chuyên môn của bạn? Nếu vậy, hãy xem xét vị trí thực tập tại tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO). FAO mang đến cơ hội thực tập tại trụ sở và văn phòng phân cấp trên toàn thế giới để cung cấp cơ hội thực hành cho sinh viên hoặc người mới tốt nghiệp để tìm hiểu thêm về những công việc tại FAO.

Chuyên ngành: Thực tập sinh sẽ được sắp xếp các vị trí & công việc phù hợp với hồ sơ cá nhân cũng như nhu cầu của FAO.

Địa điểm thực tập: Hungary

Thời hạn: 3-6 tháng

Điều kiện:

– Dưới 30 tuổi

– Mới tốt nghiệp hoặc đang theo học tại 1 trường đại học được công nhận và đã hoàn thành ít nhất 2 năm học cử nhân chuyên ngành liên quan đến công việc của FAO

– Có thể sử dụng tiếng Anh, Pháp hoặc Tây Ban Nha trong công việc là bắt buộc. Ưu tiên ứng viên biết các ngôn ngữ khác hoặc tiếng Arabic, tiếng Trung hoặc Nga

– Không có những liên hệ sau với các nhân viên của FAO: con cái, anh chị em

– Trợ cấp: Thực tập sinh được trợ cấp lên tới USD 700/tháng (tùy thuộc vào công việc)

Cách thức nộp hồ sơ:

– Tạo 1 bản hồ sơ cá nhân online tại iRecruitment (hướng dẫn tại application toolkit)

– Đính kèm 1 motivation letter

– Nộp đơn tới vị trí: “IRC3038: Call for Interest: Internship Programme”

Thời hạn: Ứng viên có thể nộp đơn bất cứ lúc nào trong năm. Hồ sơ của các ứng viên hợp lệ sẽ được FAO bảo lưu trong thời hạn 6 tháng.

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.fao.org/employment/irecruitment/en/

Ban Biên Tập

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Be First to Comment

Hãy đưa ra bình luận của bạn