Primary
Thực tập sinh và cựu sinh tại Israel ủng hộ dự án “Chung tay xây dựng một mái trường”

Chúng tôi là đội ngũ Quản trị viên trang tin, những người trẻ với đam mê, nhiệt huyết vì các hoạt động và sự phát triển của tuổi trẻ nhà trường.