Press "Enter" to skip to content

Tiêu chuẩn sinh viên 5 tốt trường Đại học Nông Lâm

Căn cứ tiêu chuẩn sinh viên 5 tốt của Hội sinh viên Việt Nam nói chung và Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên nói riêng, Ban chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Nông Lâm đã ban hành Tiêu chuẩn cụ thể cho 5 tiêu chí đánh giá sinh viên 5 tốt áp dụng cho sinh viên toàn trường.

Chi tiết cụ thể xem tại đây

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Be First to Comment

Hãy đưa ra bình luận của bạn