Press "Enter" to skip to content

Tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936—2016)

Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 26/8/2016 của Tỉnh ủy Thái Nguyên, Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 07/9/2016 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936-2016), Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm xây dựng kế hoạch như sau:

 

 • MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

 • Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, viên chức, đảng viên và HSSV, nhất là thế hệ trẻ trong toàn trường hiểu rõ hơn về lịch sử 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên kế từ khi thành lập tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên trên địa bàn tỉnh (cuối năm 1936).
 • Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hóa của quê hương, đất nước; nâng cao niềm tin và lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, truyền thống lịch sử của quê hương Thái Nguyên; cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác dụng giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với toàn thể cán bộ, viên chức, đảng viên và HSSV; là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc năm 2016 và hướng về kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên (01/01/1997 – 01/01/2017).
 • Cuộc thi được triển khai sâu rộng đến cán bộ, viên chức, đảng viên và HSSV trong toàn Đảng bộ trường.
 1. NỘI DUNG

 

 • Đối tượng dự thi

 

Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, đảng viên, HSSV đang học tập và làm việc tại trường (thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký không được dự thi).

 

 • Nội dung, yêu cầu về bài dự thi

 

Đối với câu số 08 yêu cầu viết đúng sự thật, không được hư cấu, không được sao chéo lại của người khác. Nếu là bài viết theo thể báo chí, bài nghiên cứu…thì phải là tác phẩm chưa được công bố ở các báo, tạp chí trong và ngoài nước; đồng thời phải ghi chú nguồn tài liệu tham khảo, nguồn trích dẫn trong bài viết. Hết thời gian nhận bài, tác giả mới được phép công bố tác phẩm của mình trên các báo, tạp chí, phương tiện thông tin đại chúng.

 • Bài dự thi viết tay bằng tiếng Việt, sạch sẽ, dễ đọc, trình bày theo thể thức văn bản trên khổ giấy A4 (có dòng kẻ), không hạn chế số trang.
 • Bài dự thi đóng thành quyển, có bìa và hình ảnh minh họa. Bìa, chú thích ảnh và các nội dung minh họa có thế đánh máy hoặc trình bày bằng vi tính.
 • Bài dự thi phải ghi rõ thông tin cá nhân (Có mẫu bìa gửi kèm). Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, nội dung câu trả lời sâu sắc, trình bày đẹp, có hình ảnh tư liệu phong phú, chân thực.

 

 • Phương pháp tổ chức cuộc thi

 

 • Ban Tuyên giáo Đảng ủy trường xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể trực thuộc thực hiện cuộc thi.
 • Các chi bộ trực thuộc chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc thi tới toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị; Các đơn vị đào tạo phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên chỉ đạo, triển khai cuộc thi tới toàn thể học sinh sinh viên của đơn vị.
 • Đoàn thanh niên, Hội sinh viên chỉ đạo, triển khai cuộc thi tới toàn thể đoàn viên sinh viên trong trường.

* Yêu cầu: 100% cán bộ, viên chức, người lao động, đảng viên, học sinh sinh viên trong toàn trường viết bài tham gia Hội thi.

 

 • Thời gian thi, địa chỉ gửi bài dự thi

 

 • Thời gian bắt đầu cuộc thi: từ ngày 16/9/2016.
 • Các chi bộ trực thuộc chịu trách nhiệm tổng hợp, thu bài dự thi của các cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị. Chi bộ tổ chức đánh giá, lựa chọn các bài dự thi tiêu biểu nhất (không quá 5 bài/đơn vị) và báo cáo kết quả kèm theo bài dự thi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy trường (qua Văn phòng Đảng ủy) trước ngày 18/10/2016.
 • Đoàn thanh niên, Hội sinh viên chịu trách nhiệm tổng hợp, thu bài dự thi của học sinh sinh viên trong toàn trường; Tổ chức đánh giá, lựa chọn 100 bài dự thi tiêu biểu nhất gửi về Ban Tuyên giáo (qua Văn phòng Đảng ủy) trước ngày 18/10/2016.
 • Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy chịu trách nhiệm tổng hợp bài dự thi từ các chi bộ trực thuộc, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và báo cáo kết quả kèm theo bài dự thi tiêu biểu đã được lựa chọn từ các chi bộ, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên về Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi để tổ chức chấm và giới thiệu 10 bài dự thi xuất sắc nhất tham gia hội thi do cấp trên tổ chức trước ngày 25/10/2016.
 • Thời gian tổng kết, trao giải cuộc thi cấp tỉnh: Dự kiến tổ chức vào tháng 12/2016.

 

 • Về giải thưởng cấp tỉnh
 • Giải tập thể

 

 • Gồm Giấy chứng nhận và tiền giải thưởng được trao cho đơn vị tổ chức cuộc thi đạt kết quả tốt và điểm bình quân bài gửi dự thi cấp tỉnh đạt cao.
 • Cơ cấu giải: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.
 • Giá trị giải thưởng:

+ Giải Nhất: 3.000.000đ + Giải Nhì: 2.000.000đ/01 giải + Giải Ba: 1.500.000đ/01 giải + Giải Khuyến khích: 1.000.000đ/01 giải

 

 • Giải cá nhân

 

 • Gồm Giấy chứng nhận và tiền giải thưởng được trao cho bài dự thi của một cá nhân hoặc một nhóm tác giả cũng viết chung một bài, lấy theo điểm từ cao xuống thấp.
 • Cơ cấu giải: 01 giải Đặc biệt; 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 05 giải Ba, 20 giải Khuyến khích.
 • Giá trị giải thưởng:

+ Giải Đặc biệt: 3.000.000đ

+ Giải Nhất:      2.000.000đ

+ Giải Nhì:        1.500.000đ/01 giải

+ Giải Ba:          1.000.000đ/01 giải

+ Giải Khuyến khích: 500.000đ/01 giải

    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Đảng ủy ĐHTN xây dựng kế hoạch, triển khai cuộc thi này tới cấp ủy cơ sở; quy định về địa chỉ nhận bài dự thi, tổ chức chấm và gửi bài chọn lọc về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.
 2.   Cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, viên chức, đảng viên, HSSV cấp mình; tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao động, đảng viên và HSSV tích cực tham gia Cuộc thi.

 

Nơi nhận:

– Các chi bộ trực thuộc,

– Đoàn TN, Hội SV trường,

 -LưuVP ĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 (Đã ký)

 Trần Văn Điền

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.