Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội sinh viên Việt Nam

Tải Hướng dẫn điều lệ Hội sinh viên Việt Nam tại đây

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Bài viết gợi ý

Tham gia Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” lần thứ 2 năm 2018

Căn cứu Kế hoạch tổ chức Hội thi Thủ lĩnh sinh viên lần thứ 2 …

Hãy đưa ra bình luận của bạn