Tài liệu Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp

Chuẩn bị Đại hội đoàn các cấp và tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc khóa XI, Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cung cấp bộ tài liệu Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022).

Bộ tài liệu này có một số mẫu văn bản sử dụng trong Đại hội Đoàn các cấp, sẽ rất hữu ích cho các bạn trong công tác chuẩn bị.

Download tại đây

huong-dan-to-chuc-dai-hoi | Một số mẫu văn bản sử dụng trong Đại hội Đoàn các cấp

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Bài viết gợi ý

Mời tham gia cuộc thi Microsoft Office Specialist World Championship năm 2018

Căn cứ vào nhu cầu của sinh viên tham gia hưởng ứng cuộc thi tin …