Press "Enter" to skip to content

Ý tưởng khởi nghiệp: Mua bán đồ dùng đã qua sử dụng cho sinh viên

Mã số: KT02

Chủ nhiệm ý tưởng: Nguyễn Văn Tùng; Nguyễn Văn Viên, Nguyễn Trung Thế, Lý Đức Toàn và Hà Văn Giang (sinh viên khoa KT&PTNT)

Đơn vị: Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

MÔ TẢ Ý TƯỞNG

Bạn không cần lo lắng bỏ ra một số lượng tiền lớn để mua 1 sản phẩm mới, mà thay vào đó mua lại một sản phẩm cũ nhưng với chất lượng vẫn còn tốt để dành cho những chi phí phục vụ những công việc học tập và sinh hoạt khác nhau, thiết thực của sinh viên – đối tượng có nguồn thu nhập thấp. Do vậy, ý tưởng thành lập một cửa hàng mua bán đồ cũ với tên “Cũ người mới ta” phục vụ cho đối tượng sinh viên là việc làm được nhóm ý tưởng cho rằng là rất cần thiết mà nhóm nghiên cứu đã ấp ủ ngay từ khi mới nhập trường. Slogan: “Tiết kiệm hiện tại đầu tư cho tương lai“.

Để lại bình luận của bạn tại đây

bình luận

Comments are closed.