top

Category : Hội sinh viên

Nearly 1 year ago

Sinh viên Nông Lâm xuất sắc nằm trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2018

           Từ ngày 7/6 đến 9/6/2018, tại Hà Nội và Ninh Bình, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo

Nearly 2 years ago

Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Nông Lâm

Cùng với các khoa/bộ môn, các Phòng ban chức năng trong Nhà trường, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tham gia góp ý,

Nearly 2 years ago

Tầm nhìn, sứ mạng của Đoàn TN – Hội sinh viên ĐH Nông Lâm

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên là tổ chức chính trị – xã hội

Nearly 3 years ago

Nhân sự BCH Hội sinh viên Trường ĐH Nông Lâm nhiệm kỳ 2016 – 2018

Ban chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nhiệm kỳ VII (2016 – 2018) gồm:   TT Họ và

Nearly 3 years ago

Tổ chức Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Cơ cấu tổ chức Hội Sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên – ĐH Thái Nguyên gồm 1 BCH Hội Sinh viên

Nearly 3 years ago

Giới thiệu chung về Hội sinh viên ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Giới thiệu Hội Sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên được thành lập vào năm 1993, đã trải qua 7 kỳ Đại